The Value of
Art and Design

Surrender to the arts

Surrender to the arts

About the authorship of director Rudolf van der Berg and how this influences his film “A Real Vermeer”.

Overgave aan de kunst

Overgave aan de kunst

Over het auteurschap van regisseur Rudolf van der Berg en op welke manier deze invloed heeft op zijn film ‘Een echte Vermeer’.