Op uitnodiging van Arno Coenen, bekend van o.a. de markthal in Rotterdam, werkte Art Core Encounters samen aan de competitie voor de kunstgeluidswal te Blaricum.

Geboren en getogen Blaricummer Charlotte van der Heiden, Art Core Encounters, heeft met liefde aan dit kunst concept gewerkt. Zij kreeg de kans om haar blik op het prachtige dorp Blaricum terug te geven in een passend kunst project in collaboratie met Arno Coenen.

Het geluidscherm ter hoogte van de Blaricummermeent wordt als onprettig ervaren, waarbij vooral het rommelige met graffiti bewerkte aanzicht als oorzaak wordt aangewezen. Voor u ligt het plan voor de verbetering van de huidige situatie.

In dit plan wordt visuele kunst als systematische oplossing aangedragen. De voorgestelde elementen zijn flexibel ontworpen, waardoor ze eenvoudig toegepast kunnen worden over het geheel te realiseren geluidscherm.

Hoewel dit plan al redelijk concreet geformuleerd is, kan het tegelijk beschouwd worden al een conceptueel ontwerp dat naar wens aangepast en uitgebreid kan worden, ook aan de hand van toekomstige ontwikkelingen.

DEFINITIE PROBLEEM

In de huidige situatie wordt het geluidsscherm als niet smaakvol ervaren door de ongewenste graffiti en de onvolgroeide groenbedekking. Bovendien leidt het verwijderen van de ongewilde graffiti tot hoge kosten. Het groene eindbeeld heeft daarbij nog enkele jaren nodig om volledig tot zijn recht te komen. Hierbij is er de wens om met het nieuw te realiseren kunstwerk de titel van kunststad 2018 kracht bij te zetten ter promotie van Blaricum en BusinessPark27.

THEMA: SCHITTEREND BLARICUM

Blaricum is al lange tijd aantrekkelijk voor vele door haar licht glooiende landschappen en centrale ligging. De afwisseling van heide, bos, strand, groene dorpskern met dwalende straatjes en typisch flamboyante mensen maakt Blaricum schitterend.

CREATIEVE AANTREKKINGSKRACHT

Blaricum trok door de tijd heen schilders, artiesten, wetenschappers en welgestelde mensen aan. Vele dorpelingen zijn voorheen vastgelegd door schilders al Evert Pieters, Anton Mauve, de gebroeders Dooijewaard en Piet Mondriaan. Om er maar een paar te noemen. Schilders, wetenschappers en schrijvers hebben er inspiratie gevonden om tot doorbraken te komen.

Met de komst van de televisie steeg het aantal bekende Nederlanders in Blaricum. Met onder andere tv fenomenen als Mies Bouwman, Tom Manders, Willem Duys, Paul de Leeuw en John de Mol.

KUNST ALS OPLOSSING

Aangezien de problemen vooral van esthetische aard zijn lijkt beeldende kunst een ideale oplossing, zeker ook uit budgettaire overwegingen. Het toevoegen van kunst is goedkoper dan de verwijdering van ongewenste graffiti en de afwachting van de volledige groenbedekking op lange termijn.

HERKENBAAR BLARICUM

In de fragmentarische opbouw van de Blaricumse kristallen zijn beelden verwerkt die de Blaricumse canon vertegenwoordigen. Lichtbreking, reflecties en transparanties versterken de aantrekkingskracht van het kunstwerk waardoor er een nieuwe beeldtaal ontstaan.

KOSTEN BESPARING

Maar hoe voorkom je nieuwe verrommeling door kunst? Vanaf de snelweg leveren de kristallen opvallende en aantrekkelijke boegbeelden op en markeert Blaricum middels een bescheiden oppervlak.

De kristallen bieden een hedendaagse beeldtaal die naast de gepleegde graffiti vanaf de snelweg een consistent beeld oplevert zonder dat het storend oogt zolang de groenbedekking het kunstwerk nog niet heeft overgenomen. De hedendaagse beeldtaal heeft  tevens als doel nieuwe graffiti plegers te ontmoedigen.

Om kosten te besparen en een groter oppervlak te kunnen beslaan is het mogelijk om in het budget voor de plaatsing van het 2e deel van het geluidscherm, een som beschikbaar te maken voor de uitvoering van meerdere kristallen. Hierdoor wordt het wederkerig probleem van graffiti plaatsing breder ondervangen.

NATUURBELEVING CENTRAAL

De van oudsher landbouwboeren en inwoners treffen elkaar jaarlijks tijdens paarden evenementen en volksspelen. De liefde voor de natuur wordt hierin uitgedragen. Oude ambachten en kunsthistorisch besef gaan hand in hand en zijn de laatste twee decennia steeds sterker weer tot leven gekomen. Dit resulteert in een duidelijk identiteitsbeleving. Blaricummers zijn verweven met hun landelijke identiteit en rijke kunst- en mediahistorie.

3 varianten van het idee in de bestaande situatie gerenderd:

GROEIBRILJANTEN

In dit voorstel zijn meerdere kunstkristal ontwerpen opgenomen. Dit creëert de mogelijkheid om het geluidscherm gefaseerd op te bouwen met groeibriljanten zodat het geluidscherm zich ontwikkeld tot een integraal decor voor de Blaricumse canon.

Dit levert niet alleen een voortgroei van het Blaricumse decor langs de A27 maar ook meerdere promotie momenten om de titel kunststad 2018 en haar identiteit uit te dragen.

MATERIAAL KEUZE

Dibond oplossing

Trespa-platen of aluminiumplaten lenen zich voor buitengebruik. De platen kunnen wel tegen een stootje. Trespaborden worden ook vaak ingezet als sponsorborden langs een (voetbal)veld. De aluminiumplaten hebben een metale look en kunnen geborsteld of glad afgewerkt worden. Het materiaal bepaald deels de uitstraling van de bedrukking; robuust en stijlvol.

Lenticulair oplossing

Deze speciale techniek van printen geeft een bewegend, of 3D effect, waardoor deze de bedrukte wand diepte en schittering oplevert. Schitterend Blaricum komt met deze techniek werkelijk tot leven.

VIRAL PLACEMAKING

In Blaricum zelf kunnen kleinere kristallen viraal worden geplaatst op Instagramwaardige hotspots en mogelijk bij de dertigtal kunstwerken ter lancering van de nieuwe aangeworven Blaricumse kunstkristallen zodat draagvlak, herkenbaarheid en publiciteit wordt gegenereerd. Te denken valt aan de kunstwerken de Erfgooiersboom, de beelden van Cor en Willem Vos, de schapen op de dorpsstraat, het Klarenbeekpark, op de tafelberg en de ‘Venus en Adonis’ in Park Bijvanck.

PROMOTIE

Om de Blaricumse canon verder uit te dragen zijn de kristallen ontwerpen te vertalen naar diverse merchandise producten. Deze kunnen op vaste locaties worden verkocht maar ook tijdens de vele events door het jaar heen. Placemats, ansichtkaarten, gummen, schriften en pennen bij de Blaricumse Boekhandel. T-shirts, wijnglazen, sieraden en auto luchtverfrissers tijdens evenementen zoals de kunstroute, dorpsspelen, stad en lande ruiters wedstrijden, boeren- en aspergedagen, de gezellige wijnroute en het Blaricum Music Festival. Voortvloeiende inkomsten zijn in samenspraak overeen te komen.

THE MAKING OF